Köpevillkor reservdelar/tillbehör via webbplats/formulär

ALLMÄNT

Läs gärna dessa allmänna villkor så att du vet vad som gäller när du gör en beställning från oss. Genom beställning via webbplatsen/formuläret, erbjuder vi konsumenter och företag möjlighet att köpa reservdelar och tillbehör. Villkoren gäller även om du företräder ett företag och i sådant fall gäller vad som sägs om ”dig” nedan istället för ditt företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap eller av annan anledning ha begränsad rättshandlingsförmåga. Om du är under 18 år krävs mins en målsmans samtycke för att få beställa hos oss.

AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna göra en beställning via formuläret, behöver du acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa dem för egen räkning. Om du företräder ett företag accepterar du villkoren även för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa villkor samt de beställningar du gör för företagets räkning.

Vid beställning ingås avtal mellan dig och Rejmes Personvagnar AB med organisationsnummer 556089-7810 (nedan kallat ”Rejmes” eller ”vi”). Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter).

Beställningar som görs på vardagar hanteras vanligtvis inom 24 timmar. Beställer du före kl 12 en vardag, får du under eftermiddagen samma dag, en betallänk via SMS. Artikeln/artiklarna beställs när betalningen gått igenom.

PRISER OCH AVGIFTER

För prisuppgift innan beställning, finns möjlighet att välja ”Prisuppgift” i formuläret. Vi skickar då ett mail/SMS med prisuppgift på önskad artikel. Samtliga priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Det kan tillkomma avgifter såsom miljöavgift vid återvinning av däck.
Vill du att vi söker upp artikelnumret till artikeln som du är i behov av? Då tillkommer en serviceavgift på 150 inkl moms.

BETALNING

Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt. Vid köp via vår webplats/formulär, finns endast möjligheten att betala via betallänk. Efter accepterad beställning via formuläret, skickar vi en betallänk via SMS till angivet mobilnr. När betalningen gått igenom, beställer vi artikeln/artiklarna.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Rejmes Personvagnar AB. Vi gör allt vi kan för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem och att de enbart behandlas för det ändamål som uppgifterna samlats in, och rensas när de inte längre behöver sparas med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

HÄMTNING AV VAROR OCH LEVERANSTID

I samband med din beställning, väljer du på vilken av våra orter (Halmstad, Falkenberg, Laholm) du önskar hämta din beställning. När artikeln/artiklarna du beställt har kommit till oss, får du ett SMS. Leveranstiden är normalt 3-6 vardagar. Avvikelser från den uppskattade leveranstiden kan ske. Om leverans inte kan ske inom utlovad leveranstid, kommer vi kontakta att dig senast första vardagen efter din beställning. Om det uppstår problem som fördröjer leveransen, kommer du även att få meddelande om detta.

Vi vill undvika delleveranser och kommer därför invänta samtliga inleveranser från leverantören innan du får meddelande om att din beställning finns att hämta. Om detta medför att vi inte kommer att kunna leverera inom utlovad leveranstid, kommer vi att kontakta dig.

Vid hämtning av din beställning kan vi begära att du ska kunna uppvisa giltig legitimation. Om du inte hämtar din beställning, kan du debiteras en hanteringsavgift.

ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMNTER VID KÖP PÅ DISTANS

Vid köp på distans har du 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot en beställd vara (ångerfristen).

Om du vill ha rätt till full återbetalning för en vara om du ångrar ditt köp, får du inte hantera varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera varan utöver detta, har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad varan minskat i värde på grund av sådan hantering, se nedan.

Ångerrätten gäller inte för följande typ av varor och tjänster:

(a) en tjänst som har fullgjorts förutsatt att du som konsument uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och därmed gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts;

(b) en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel;

(c) en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandats med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra; eller

(d) en vara med bruten försegling som inte kan återlämnas av hälso- eller hygienskäl.

I samband med en beställning av vara eller tjänst för vilken ångerrätt inte gäller, får du tydlig information om detta. Exempel på sådana varor är vätskor, glödlampor, remmar, nycklar, batterier, låscylindrar och elektronik-enheter (såsom styrenheter).

Om du vill ångra ett köp ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande, alternativt besöka oss. I meddelandet eller vid besöket ska uppge ditt namn, din adress och annan relevant information, t ex ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera varor, vilka varor du önskar ångra köp av. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumtverket tagit fram.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid, räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löper ut. Varan ska lämnas i retur till oss inom 5 vardagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss.

Om du utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala det belopp som du betalat för den ångrade varan, förutsatt att förpackningen är i fullgott skick, så att vi i vår tur kan returnera den till leverantören. På det belopp som ska återbetalas för en ångrad vara, har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande och utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att ske till dig enligt överenskommelse.

GARANTI

Vi lämnar ett (1) års garanti på varor men notera särskilt att förbrukningsvaror inte omfattas av garantin. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende.

Kvitto efter betalning gäller som garantibevis.

REKLAMATION

Du som är konsument har rätt att reklamera fel i varor och tjänster inom tre år från det att du mottog varan. En kund som är näringsidkare har rätt att reklamera fel i varor inom två år från det att varan mottogs. Om du vill reklamera en vara eller tjänst ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Rejmes. För att vara giltig, måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att du som är konsument har upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

När vi har fått tillbaka en reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag, ersätter vi varan eller avhjälper felet. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning. Visar det sig att det inte finns något fel med varan, är den din att åter hämta. Eventuellt kan kostnad för felsökning tillkomma.

PRODUKTINFORMATION M.M.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen samt information om felaktiga priser. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra informationen på webbplatsen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som du har beställt, kommer vi att meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. Vi kommer inte att kompensera dig för eventuella fel som anges ovan.