VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM ÄR LEVERANTÖR TILL 556089-7810 REJMES PERSONVAGNAR AB

Från och med 2017-12-11 vill vi att samtliga fakturor skickas i någon form av elektroniskt format.

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor kommer vi att intensifiera arbetet med att ersätta dagens pappersfakturor med elektroniska format. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen.

Vi vill samtidigt göra Er uppmärksamma på att samtliga fakturor skall innehålla en referensperson/beställare hos oss, samt märkt med kostnadsställe i formatet ”KST-123”. Fakturor som inte innehåller denna information kan komma att återsändas för komplettering.

Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura och i andra hand PDF-fakturor.

E- FAKTURA

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information. Vår elektroniska identifierare (GLN-nummer) för e-fakturor är: 7365560897815

Van-operatör: 
Scancloud AB 
(Addett)
edisupport@scancloud.se 
Support tel: 08-23 23 18

E-FAKTURA ALT 2

Kan ni inte skicka e-fakturor (EDI/XML), men skickar 50 fakturor eller mer till oss per år, erbjuder vi i samarbete med Scancloud AB kostnadsfri uppstart som ger möjlighet att sända riktiga e-fakturor. Detta sker genom att ni får en förkonfigurerarad sk. virtuell printer. Helt enkelt en ny skrivare som ni använder när ni fakturerar oss. Priset per skickad faktura blir 4,00 Kr/st samt 199Kr/mån samt att ni ges möjlighet att använda denna tjänst för alla andra kunder. Vilket affärssystem ni har saknar betydelse då denna tjänst fungerar till alla affärssystem. Kontakta Scanclouds e-fakturagrupp på nummer 08-554 221 49.

PDF-FAKTURA

Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

PDF-fakturor skickas fortsättningsvis till: rejmes.personv@pdf.scancloud.se

PAPPERSFAKTURA

Om Ni från Ert affärssystem inte kan ställa om till E-faktura eller mailad PDF ber vi Er kontakta vår partner Scancloud AB enligt kontaktinformation nedan för att överenskomma hur fakturan fortsättningsvis skall ankomma oss.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniskt alternativ så kontaktar ni vår avtalspartner Scancloud AB, 08-554 221 49 (Växel: 08-23 23 17 eller via mail till edi-relations@scancloud.se. Tekniska frågor ställes till Scancloud Support på telefon 08-23 23 18 eller mail edisupport@scancloud.se

Med vänlig hälsning

Ann-Catrine Loggarfve Tel: 010-788 30 93
mail: ann-catrine.loggarfve@rejmesbil.se

Ekonomiavdelningen / Rejmes Personvagnar AB