Snabb Volvoservice under 1 timme med personlig servicetekniker

MED STÖRSTA RESPEKT FÖR DIN BIL OCH DIN TID

På Rejmes genomför vi huvuddelen av all vår service inom 1 timme. Vår ovanligt snabba servicetid beror på att din personliga servicetekniker alltid arbetar tillsammans med minst en kollega. Därmed halverar vi din väntetid och medan vi tar hand om bilen kan du bekvämt vänta i våra lokaler med möjlighet att arbeta eller ta en fika. Det går lika bra att lämna bilen hos oss och hämta den senare under dagen.

I VÅRA VERKSTÄDER BLIR DIN BIL ALLTID NOGA SERVAD AV EN PERSONLIG SERVICETEKNIKER SOM:

Är specialistutbildad av Volvo

Endast använder rätt metoder framtagna av Volvo

Endast använder Volvo Originaldelar

Med en personlig servicetekniker är risken för missförstånd liten. Din tekniker lär känna just din Volvo och dina behov och önskemål för att kunna ge bästa service som undviker onödiga större skador i rätt tid. Regelbunden Volvo Originalservice ger dig därför i regel bättre betalt den dag du väljer att sälja eller byta in bilen. 

Välkommen att boka din tid!