VÄLKOMMEN TILL VÅR TOPPMODERNA BILTVÄTT MED BIOLOGISKT RENINGSVERK

HALMSTAD

Upptäck ett skinande rent resultat genom vår Tvättanläggning. Den 36 meter långa tvättunneln är en av de mest miljövänliga och smartaste biltvättarna på marknaden. Som förare behöver du bara köra fram till porten och därifrån tar det intuitiva systemet hand om din bil med ett skinande rent resultat!

LAHOLM

Upplev ett skinande rent resultat genom vår tvättanläggning i Laholm. Den 20 meter långa tvättunneln är en av de mest miljövänliga biltvättarna på marknaden. Vi återvinner dessutom hela 93% av allt vatten. Allt slam och alla tungmetaller som en tvätt av din bil medför, tas omhand på bästa sätt genom vårt biologiska reningsverket. Bra för din bil och så liten miljöpåverkan som det går.

FALKENBERG

Upptäck ett skinande rent resultat med vår Tvättanläggning! Den 36 meter långa tvättunneln är en av de mest miljövänliga och smartaste biltvättarna på marknaden. Som förare behöver du bara köra fram till porten och därifrån tar det intuitiva systemet hand om din bil med ett skinande rent resultat!

Välkommen till ett grönare, enklare och noggrannare sätt att tvätta din bil!

Bild i fullbredd

HALMSTAD - FALKENBERG

Bild i fullbredd

LAHOLM

Bild i fullbredd