VILLKOR FÖR E-HANDEL

KONSUMENTSKYDD

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det avtal som du som konsument sluter med Rejmes Personvagnar AB, organisationsnummer 556089-7810, nedan kallad ”Butiken”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932) eller konsumenttjänstlagen (1985:716) i förekommande fall, distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) samt dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.rejmesbil.se.

VAD SOM SKA LEVERERAS

Butikens varor eller tjänster beställs på www.rejmesbil.se eller via vår kundtjänst. Avtal upprättas då din bokning eller beställning har bekräftats av Butiken via e-post till den e-postadress som du angivit vid bokningen eller beställningen. Genom att beställa eller boka accepterar du dessa Villkor. Butiken ingår inte avtal med underåriga (under 18 år) utan förmyndares föregående samtycke. På www.rejmesbil.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

LEVERANS

Butiken använder följande fraktalternativ:

  • annat angivet fraktalternativ, eller
  • utlämning i butik.

Leveranstiden är när Butiken har bekräftat din beställning via e-post. Om produkten ingår i beställningssortimentet är leveranstiden, enligt bokningsbekräftelsen säger. Tjänster ska utföras på Rejmes Personvagnar AB och ska levereras på överenskommen tid.

I samband med att din order skickas från Butikens lager så skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet levereras enligt bokningsbekräftelsen.

OUTLÖSTA PAKET/FÖRSÄNDELSER

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Butiken. Om detta sker debiteras du en avgift på 200 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Butikens administration, frakt, returfrakt och hantering.

PRISER OCH AVGIFTER

De priser som anges på www.rejmesbil.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar fri frakt över 1.000 kr och fri retur inom Sverige, om inte annat anges. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot snabbleverans samt för outlösta paket. När betalning ska ske regleras av avsnittet Betalning nedan.

ÅNGERRÄTT

Du som konsument har fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) från det att du mottagit varan eller om avtalet avser tjänst från den dag då avtalet ingås. Du behöver inte ange något skäl för att få utöva ångerrätten.

För att du ska känna dig helt trygg med ditt köp erbjuder Butiken <14 dagars ångerrätt från det att du tar emot varan. Om leveransen avser flera varor eller en vara som består av flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag du får den sista varan respektive den sista delen av varan i din besittning. I fråga om regelbunden leverans av varor under en viss tid börjar ångerfristen dock löpa när du får varorna från den första leveransen i din besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Butiken skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Använd gärna den medskickade returfraktsedeln. Det går också bra att utöva ångerrätten på andra sätt (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Du som kund har rätt att prova och undersöka varan för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

REKLAMATION

Om en tjänst eller vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Butiken eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av tjänsten eller varan som Butiken har givit, kan tjänsten eller varan reklameras och i fråga om vara, returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Handlaren ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 2 månader. Reklamerar du inte inom tre år från det att du har tagit emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet. Handlaren förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet och i andra hand omleverera varan i förekommande fall. Du har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I de fall avhjälpande eller omleverans inte sker kan du ha rätt till prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet är väsentligt kan du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka och eventuellt rätt till skadestånd om du tillfogats skada på grund av felet. Vid reklamation ska du som kund ringa vår kundtjänst för mer hjälp. Använd den medskickade retursedeln (har du tappat bort den, kontakta kundtjänst så skickar vi en ny). Butiken har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

RETURER VID AVBOKNING ELLER OMBOKNING

Butiken rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Skicka tillbaka varan oanvänd och i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

För information eller hjälp avseende vad som omfattas av standardleverans, kontakta Butikens kundtjänst.

Retur av rabatterade varor

Vid köp där extra rabatt ges är värdet av extra rabatten att betrakta som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för rabatt.

Kampanj eller erbjudande om extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.rejmesbil.se och kan inte erhållas retroaktivt. Rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

TRANSPORTSKADOR

Butiken ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte har blivit skadat under transporten. Butiken rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Butikens kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

BETALNING

I samarbete med Volvofinans Bank AB erbjuder vi betalning via CarPay Checkout.

CarPay är ett av betalsätten i Checkouten som du kan checka ut med genom att identifiera dig med Mobilt BankID. Köpet dras direkt från samma konto där du har ditt Volvokort, Renaultkort eller CarPaykort. När du betalar med CarPay kan du också välja räntefri delbetalning om 4 månader. Bonus får du på samma sätt som för de köp du gör med ditt Volvokort, Renaultkort eller CarPaykort.

I Checkouten finns också möjlighet att betala med kontokort (Visa, MasterCard och Maestro), Swish eller Payex faktura.

FORCE MAJEURE

I händelse av omständigheter som står utanför Butikens skäliga kontroll som Butiken inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalstecknandet och vars följder Butiken inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Butikens förpliktelse att fullgöra avtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Butiken rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Butiken är inte skyldig att tillhandahålla en vara om det skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att Butiken fullgör köpet. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig kan Butiken t.ex. föreslå en alternativ vara.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Rejmes Personvagnar AB (org. nr 556089-7810). Personuppgifter lagras enbart så länge som det är nödvändig sett till ändamålet med behandlingen

Butiken behandlar personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, ordernummer, registreringsnummer och IP-adress för de ändamål som anges nedan:

a. Möjliggöra för dig att kunna fullgöra ett köp på www.rejmesbil.se.

b. Användning av personuppgifter för direktmarknadsföring genom e-post, sms och andra kanaler för att kunna erbjuda relevant marknadsföring.

Vänligen notera att Swedbank Pay och Volvofinans Bank kommer att samla in personuppgifter om dig i samband med betalning. Swedbank Pay och Volvofinans Bank är således personuppgiftsansvariga för sådan insamling och efterföljande personuppgiftsbehandling enligt respektive parts dataskyddspolicy som finns tillgängliga nedan:

Swedbank Pays behandling av personuppgifter: https://www.swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter

Volvofinans Banks dataskyddspolicy: https://www.volvofinans.se/om-oss/integritet-och-sakerhet/dataskyddspolicy/

I de fall köpet avser varor kommer Butiken dela med sig av nödvändiga personuppgifter till de fraktbolag som anlitas enligt Villkoren för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Butiken att skicka över de nödvändiga personuppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du som kund väljer att skicka ett e-postmeddelande till Butiken så kommer Butiken behandla personuppgifter i form av din e-postadress samt e-postkorrespondens för att kunna göra uppföljningar och handlägga ärenden. Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part eller överföras till tredje land (utanför EU/EES).

Personer vars personuppgifter behandlas av Butiken har efter kontakt med Butiken bl.a. rätt att få tillgång till sina personuppgifter (registerutdrag), få felaktiga personuppgifter rättade och i vissa fall få sina personuppgifter raderade.

Om du önskar utöva dina rättigheter gentemot Butiken kan du göra detta genom att skicka en skriftlig undertecknad begäran till:

Rejmes Personvagnar AB
Kristinehedsvägen 1
302 44 Halmstad

ÖVRIGT

Butiken följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Butikens kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.rejmesbil.se.

Senast uppdaterat: 2020-08-28