VÅRT MILJÖARBETE

Vi på Rejmes Bil har ett aktivt engagemang för miljön och för en hållbar utveckling. Vi är övertygade om att man måste hushålla med resurserna och minska utsläpp och föroreningar av miljön. Vi är därför offensiva i vårt miljöarbete för att ständigt ligga i framkant inom vår bransch.

Rejmes ska verka för:

Att hushålla med resurser, att minska utsläpp i miljön, att begränsa avfall, att minimera farligt avfall.

Att minst uppfylla gällande miljölagstiftning, att policy och miljömål kontinuerligt utvärderas och förbättras.

Att personalens engagemang och kompetens tillvaratas.

Rejmes ska för att nå denna målsättning:

• Kontinuerligt arbeta med att minska energiförbrukningen.

• Säkerställa att utsläpp i miljön minskas eller begränsas genom t.ex. löpande underhåll, installation av övervakningsfunktioner, minskning av mängden kemikalier mm.

• Driva projekt i syfte att minska den totala miljöpåverkan.

• Införa och underhålla ett miljöledningssystem för att effektivt säkerställa styrning och uppföljning av policy och miljömål.

• Säkerställa att samtliga medarbetare är medvetna om företagets miljöpolicy och dess inverkan på vårt arbetssätt.

• Utbilda och informera personalen för att skapa och bibehålla ett högt medvetande och kunnande på miljöområdet.

• Inom företagets tekniska och ekonomiska ramar, säkerställa att erforderliga maskinella, personella och finansiella resurser finns för uppfyllandet av miljöpolicy och miljömål.

Denna miljöpolicy är framtagen och beslutad av Rejmes ledningsgrupp 2006-10-06 Halmstad.

Certifikat ISO 14001

Rejmes Personvagnar AB ansvarar för försäljning av Volvo personbilar, service, reservdelar/tillbehör, biluthyrning samt drivmedel vid våra anläggningar i Halmstad, Falkenberg och Laholm. Rejmes Transportfordon AB ansvarar för försäljning av Volvo lastvagnar, service samt reservdelar/tillbehör vid våra anläggningar i Halmstad och Falkenberg.