Visselblåsartjänst

Välkommen till vår visselblåsartjänst. På Rejmes Bil är vi angelägna om att efterleva gällande lagar. Genom vår visselblåsartjänst kan såväl anställda som utomstående anonymt rapportera eventuella oegentligheter eller missförhållanden inom organisationen.